zverejnovanie

 

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik Slovenskej poľnohospodárskej univerzity s.r.o. Kolíňany ( ďalej VPP SPU, s.r.o. Kolíňany ) vznikol 1.7.2003. Jediným spoločníkom a jeho vlastníkom je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ( ďalej SPU ). Hlavným zameraním podniku, okrem podnikania na pôde je vytváranie podmienok a poskytovanie služieb v oblasti praktickej výučby,  výskumu, vývoja a realizácie odborných praxí študentov SPU v Nitre s cieľom komplexnej prípravy absolventov pre ich úspešné uplatnenie na trhu práce.     

V oblasti  podnikania na pôde spoločnosť hospodári na výmere 2 127,89 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 2 038,37 ha ornej pôdy, pričom viac ako 50 % pôdy je zaradenej v znevýhodnených oblastiach. V rastlinnej  výrobe sa spoločnosť orientuje na pestovanie hustosiatych obilovín, kukurice, cukrovej  repy, repky olejnej, horčice, maku, tekvice olejnej bezšupkovej a krmovín.

V štruktúre pestovaných plodín sa podnik zameriaval na dosiahnutie vyšších kvalitatívnych parametrov ako sú potravinárska kvalita u pšenice, sladovnícka kvalita u jačmeňa, výroba osív obilovín, kukurice. Okrem toho spoločnosť  obhospodaruje vinice na registrovanej výmere 25,42 ha z toho rodiace 11,00 ha

V živočíšnej  výrobe sa spoločnosť orientuje na  chov kráv s produkciou mlieka s počtom 350 ks dojníc a kvótou 4 mil. litrov, mladého dobytka, teliat, plemenný chov ošípaných, plemenný chov oviec a formou vzorkovníc chov  koní, hydiny, drobnej pernatej zveri bažantov a rýb.

1. júla 2015
Prepravný poriadok autobusovej osobnej dopravy - PDF (133kB)

 

2010©VPPSPU